Login

Informatie

Persoonlijke gegevens wijzigen
U kunt zelf uw gegevens wijzigen door op de website www.woonmatchkopnh.nl in te loggen. U kiest voor 'MIJN GEGEVENS'. Het is na eerste registratie niet meer mogelijk om uw geboortedatum te wijzigen. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie. Let op: met name de juistheid van het e-mailadres is van groot belang omdat de communicatie grotendeels per e-mail zal verlopen. 

Moet ik mijn inschrijving verlengen?
Nee, u hoeft niet te verlengen. U hoeft niet te reageren op woningen om ingeschreven te blijven staan. Als u niet reageert bouwt u punten op. Als u in de toekomst gebruik wilt maken van uw inschrijving kan dat.

Hoe werkt het puntensysteem?
Vanaf het moment dat u ingeschreven staat, bouwt u punten op. U ontvangt één punt per dag. In sommige gevallen krijgt u  extra punten, bijvoorbeeld omdat u al huurder van die corporatie bent, of omdat u in de Kop van Noord Holland woont of werkt. U kunt het puntenaantal dat voor uw reactie van toepassing is zien bij 'Mijn reactieoverzicht' door met uw muis over de positie heen te gaan bij ‘Reacties’. 

Bent u huurder van Wooncompagnie of Woningstichting Anna Paulowna en laat u een woning achter na verhuizing?
Dan heeft u recht op 365 extra punten als u reageert op een woning die door uw eigen corporatie wordt aangeboden. Deze punten worden automatisch bij uw huidige punten opgeteld, als u bij uw persoonlijke gegevens heeft aangegeven dat u momenteel huurder bent bij één van de corporaties.

Reageert u op een woning van Woningstichting Den Helder of Helder Vastgoed BV ?
Als u reageert op een woning van Woningstichting Den Helder of Helder Vastgoed BV, dan kunt u extra punten krijgen als u:

- In de Kop van Noord-Holland woont of heeft gewoond:

  • korter dan 5 kalenderjaren = 0 extra punten
  • van 5 tot 10 kalenderjaren = 500 extra punten
  • van 10 tot 15 kalenderjaren = 1000 extra punten
  • meer dan 15 kalenderjaren = 1500 extra punten 

- Een woning van Woningstichting Den Helder of Helder Vastgoed BV huurt: 1000 punten  

- Een aantoonbare economische binding heeft:  1500 punten

De punten voor economische binding gelden niet bij de woningen voor de doelgroep 65+.

Bent u woonachtig op het voormalig eiland Wieringen?
Dan heeft u recht op 365 extra punten als u reageert op een woning die door Woningbouwvereniging Beter Wonen wordt aangeboden. Als u bij uw persoonlijke gegevens heeft aangegeven dat u woonachtig bent op het voormalig eiland Wieringen, dan worden deze punten automatisch bij uw huidige punten opgeteld,  

- Een woning van Woningstichting Den Helder of Helder Vastgoed BV huurt: 1000 punten  

Woningtoewijzing
De werkwijze verschilt per corporatie. Meer informatie vindt u op de pagina 'Werkwijze'.

Voorwaarden
In sommige woningadvertenties staan voorwaarden waaraan de nieuwe huurder moet voldoen. Het heeft geen zin om op een woning te reageren als u niet aan die voorwaarden voldoet.