Login

Privacy en disclaimer voor WoonmatchKopNH.nl

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.  Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, wijzigingen en typefouten voorbehouden. Woonmatch en woningcorporaties aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
 
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. De in de regio Kop van Noord-Holland samenwerkende organisaties, te weten  Wooncompagnie, Woningstichting Den Helder, Helder Vastgoed B.V., Woningbouwvereniging Anna Paulowna en Woningbouwvereniging Beter Wonen, hebben de verwerking van persoonsgegevens, conform de eisen van de wet, gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).  Met het opgeven van uw persoonlijke gegevens verleent u ons automatisch toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken. Deze gegevens kunnen, ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering, gedeeld worden met andere instellingen. 

De website WoonmatchKopNH.nl wordt ingezet voor het koppelen van vraag en aanbod. Woningzoekenden kunnen zich zelf inschrijven en hun eigen gegevens invullen en beheren. Iedere woningzoekende is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de vermelde gegevens. Als er geconstateerd wordt dat relevante gegevens onjuist zijn kunnen de posities op kandidatenlijsten handmatig door de samenwerkende corporaties worden gecorrigeerd.

Een groot deel van de communicatie rondom woonruimteverdeling in de regio Kop van Noord-Holland verloopt via de website en via e-mail. De woningzoekende wordt zelf geacht nieuwe aanbiedingen online te bekijken en te zorgen dat hij of zij bereikbaar is via een juist en actief e-mailadres.

De in de regio Kop van Noord-Holland samenwerkende corporaties hebben gezamenlijke regels afgesproken voor het verkrijgen van zoekrechten door woningzoekenden en het toewijzen van woningen. Woningzoekenden worden geacht deze regels, zoals vermeld op de website te kennen en ermee akkoord te gaan.