Login

Wst Den Helder en Helder Vastgoed BV wijzen toe o.b.v. reacties op de geadverteerde woningen

Wekelijks kunt u de beschikbare woningen bekijken en uw interesse melden. Bij ‘Mijn gegevens’ kunt u zich opgeven voor een ‘tip mij’-bericht. Als er een woning beschikbaar komt die aan uw voorkeuren voldoet, krijgt u bericht per e-mail.

Dagelijks kunt u de beschikbare woningen bekijken en uw interesse melden door te reageren. Bij ‘Mijn gegevens’ kunt u zich opgeven voor een ‘tip mij’-bericht. Als er een woning beschikbaar komt die aan uw voorkeuren voldoet, krijgt u bericht per e-mail
 
Woningtoewijzing
  • Hebben meer woningzoekenden voor eenzelfde woning belangstelling? Dan krijgt de woningzoekende met de meeste punten de woning aangeboden; 
  • Accepteert u de woning niet? Dan wordt deze aangeboden aan de volgende in de rangschikking; 
  • Hebben meerdere belangstellenden een gelijk aantal punten? Dan bepaalt loting aan wie de woning het eerst wordt aangeboden; 
  • Eindigt u als eerste kandidaat bij meerdere woningen? Dan houden wij geen rekening met de volgorde van uw keuzes.
Wat gebeurt er na de woningtoewijzing?
Bent u kandidaat voor een woning? Dan is het noodzakelijk dat u de gevraagde documenten binnen drie dagen bij Woningstichting op het Woonplein inlevert. U kunt de documenten ook mailen naar [email protected] of uploaden bij uw gegevens in Woonmatch.
 

Welke documenten worden gevraagd?

Dit is afhankelijk van de gegevens die u heeft ingevuld bij uw inschrijving.
Bepaalde documenten heeft u al moeten uploaden alvorens u kan reageren, te weten een geldig legitimatiebewijs, een recente inkomensverklaring van de belasting en een recent uittreksel met historische gegevens uit de Basisregistratie Personen van de gemeente waarin u woont en staat ingeschreven.
Aanvullende documenten die u eventueel binnen 3 dagen nog moet inleveren:

 

  • Een geldige verhuurdersverklaring als u een kamer of woning huurt van een particuliere of andere corporatie;
  • Een verklaring hypotheekverstrekker als uw huidige woning een met hypotheek belaste koopwoning is;
  • 2 opeenvolgende recente loonstroken als uw inkomen sterk is gestegen of gedaald ten opzichte van de belastingverklaring;
  • Als u punten voor economische binding opgaf: uw werkgeversverklaring.

 

Uw gegevens worden gecontroleerd en bij goedkeuring bieden wij u de woning  definitieve aan en wordt u uitgenodigd de woning te bezichtigen. 
 
Wat gebeurt er na de bezichtiging?
Nadat u de woning heeft bezichtigd, geeft u via www.woonmatchkopnh.nl aan of u wel of niet de woning accepteert.