Login

WBV Beter Wonen wijst woningen toe op basis van reacties op de geadverteerde woningen.

U kunt de beschikbare woningen bekijken en reageren op het woningaanbod. Afhankelijk van uw plaats op de kandidatenlijst ontvangt u, na het sluiten van de advertentie, een voorlopige woningaanbieding. Wilt u bericht ontvangen als er een passende woning beschikbaar is? Klik dan het blokje ‘tip mij’ aan bij uw persoonlijke inloggegevens.

Woningtoewijzing

  • Hebben meer woningzoekenden voor eenzelfde woning belangstelling? Dan krijgt de woningzoekende met de meeste punten de woning voorlopig toegewezen; 
  • Accepteert u de woning niet? Dan wordt deze aangeboden aan de volgende in de rangschikking; 
  • Hebben meerdere belangstellenden een gelijk aantal punten? Dan bepaalt loting aan wie de woning het eerst wordt aangeboden; 
  • Eindigt u als eerste kandidaat bij meerdere woningen? Dan houden wij geen rekening met de volgorde van uw keuzes.

Heeft u een voorlopige woningaanbieding ontvangen?

In de voorlopige aanbiedingsbrief die u via de e-mail toegestuurd krijgt staat beschreven met wie u een afspraak voor een bezichtiging kunt maken. Bezichtig de woning voor de aangegeven datum in de brief. Heeft u geen interesse in de woning dan kunt u dit met opgaaf van de reden aangeven op de website. 

Heeft u wel interesse voor de woning dan kunt u dit via de website aangeven. Lever de gevraagde documenten uiterlijk op de aangegeven datum in die in de voorlopige aanbiedingsbrief wordt vermeld. Het inleveren van de documenten kan op het kantoor van Woningbouwvereniging Beter Wonen , via het e-mailadres woondiensten@beterwonenhippo.nl of uploaden op de website van Woonmatchkopnh. Na ontvangst van de gegevens wordt beoordeeld of de voorlopige aanbieding een definitieve aanbieding wordt. Via de e-mail ontvangt u vervolgens bericht. 

Welke gegevens dient u (en uw partner) in te leveren?

  • Een geldig legitimatiebewijs van iedere woningzoekende; 
  • Een recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met woonhistorie, de burgerlijke staat en meeverhuizende kinderen. Deze is  op te vragen bij de gemeente waar u woont en staat ingeschreven  (als u huurder bent bij Woningbouwvereniging Beter Wonen is dit niet nodig). Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat u dit document ontvangt. Per gemeente kan dit verschillen; 
  • Uw meest recente definitieve belastingaanslagformulier of een inkomensverklaring. Vraag deze verklaring aan bij de Belastingdienst (0800- 0543). Houd er rekening mee dat het ongeveer vijf werkdagen kan duren voordat u de inkomensverklaring ontvangt. Deze verklaring kan ook digitaal worden aangevraagd op de website van de Belastingdienst; 
  • Een geldige verhuurdersverklaring (als u een kamer of woning huurt van een particulier of van een andere corporatie);
  • Een recente verklaring hypotheekverstrekker als uw huidige woning een met hypotheek belaste koopwoning is.
Bij acceptatie van de woning wordt u uitgeschreven.

Als u een woning heeft geaccepteerd, dus definitief toegewezen heeft gekregen, wordt u na ondertekenen van het huurcontract uitgeschreven als woningzoekende. U heeft de mogelijkheid om zich opnieuw in te schrijven waarna de puntentelling opnieuw begint.