Login

Woningstichting Anna Paulowna gebruikt het aanbodmodel voor woningtoewijzing

Dagelijks kunt u de beschikbare woningen bekijken en reageren op advertenties. Wilt u een bericht ontvangen als er een passende woning beschikbaar is? Klik op "Tip Mij" bij uw persoonlijke gegevens. Afhankelijk van uw plaats op de kandidatenlijst wordt u geïnformeerd via e-mail.

Bent u senior en heeft u hulp nodig bij het reageren op advertenties dan kunt u contact opnemen met Wonen Plus Welzijn Servicepunt Vreedenhoff 0223 535826.

De Carroussel te Breezand

Bent u op zoek naar een zelfstandige, gelijkvloerse woning in een veilige omgeving.

De Carrousel is een complex voor ouderen die nog vitaal genoeg zijn om zelfstandig te wonen maar wel zorg binnen handbereik willen hebben. In de Carrousel is een thuiszorgteam van Thuiszorg Samen gevestigd. Wilt u hier meer informatie over dan kunt u contact opnemen met Woningstichting Anna Paulowna telefoonnummer 0223 536700 of kijk voor meer informatie op www.woonzorggroepsamen.nl of bel 0224 211136.

Woningtoewijzing

  • Hebben meer woningzoekenden voor eenzelfde woning belangstelling? Dan krijgt de woningzoekende met de meeste punten de woning aangeboden;
  • Accepteert u de woning niet? Dan wordt deze aangeboden aan de volgende in de rangschikking;
  • Hebben meerdere belangstellenden een gelijk aantal punten? Dan bepaalt loting aan wie de woning het eerst wordt aangeboden;
  • Eindigt u als eerste kandidaat bij meerdere woningen? Dan houden wij geen rekening met de volgorde van uw keuzes.

Twee huren beleid voor senioren

Voor de categorieën gezinnen, één- en twee persoonshuishoudens blijven er ondanks de nieuwe regel van het passend toewijzen voldoende keuzemogelijkheden (onder de aftoppingsgrenzen) over om in aanmerking te komen voor woonruimte. Bij de seniorenwoningen is dit echter niet het geval. Om die reden maakt Woningstichting Anna Paulowna bij deze categorie woningzoekenden gebruik van het zogenaamde ‘tweehurenbeleid’. Dit houdt in dat de huur van een seniorenwoning voor huurtoeslaggerechtigde senioren wordt verlaagd naar de laagste aftoppingsgrens.
Dit beleid wordt ook toegepast bij de verhuur van levensloopbestendige woningen in Breezand.

Wat gebeurt er na de voorlopige aanbieding?

Bent u kandidaat voor de woning? Laat via www.woonmatchkopnh.nl altijd weten of u wel of geen interesse heeft. In de voorlopige aanbiedingsbrief die u per e-mail ontvangt worden de contactgegevens van de vertrekkende huurder vermeld. U kunt de woning gaan bezichtigen. Tevens verzoeken wij u binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanbiedingsbrief contact op te nemen met Woningstichting Anna Paulowna telefoonnummer 0223 536700.

Wat gebeurt er na de bezichtiging?

Nadat u de woning heeft bezichtigd, geeft u via www.woonmatchkopnh.nl door of u de woning accepteert of weigert. Wilt u de woning accepteren, neem dan gelijk actie om de benodigde documenten in orde te maken. Via Mijn gegevens kunt u alvast alle noodzakelijke documenten veilig uploaden. Belangrijk, bij acceptatie van de woning belt u direct voor het maken van een afspraak met Woningstichting Anna Paulowna telefoonnummer 0223 536700.

Welke gegevens moet ik mee nemen naar de afspraak?

Een geldig legitimatiebewijs van u (en uw partner).

Een recent uittreksel met historische gegevens en burgerlijke staat uit de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waarin u woont en staat ingeschreven; (bent u huurder van Woningstichting Anna Paulowna dan is dit niet nodig).

Uw meest recente definitieve belastingaanslagformulier of een verklaring van geregistreerd inkomen. Vraag deze verklaring aan bij de Belastingdienst (0800- 0543). Houd er rekening mee dat het ongeveer vijf werkdagen kan duren voordat u de inkomensverklaring ontvangt. U kunt uw inkomensverklaring ook digitaal opvragen via de website van de Belastingdienst door in te loggen op Mijn Belastingdienst;

Een geldige verhuurdersverklaring (als u een kamer of woning huurt van een particulier of van een andere corporatie).

UITSCHRIJVEN BIJ ACCEPTATIE WONING

Als u een woning heeft geaccepteerd, wordt u automatisch uitgeschreven als woningzoekende. U heeft immers een woning! Als u wilt, kunt u zich daarna weer opnieuw inschrijven. De puntentelling begint dan weer opnieuw.