Login

Wooncompagnie wijst woningen toe o.b.v. reacties op de dagelijks geadverteerde woningen

Dagelijks kunt u de beschikbare woningen bekijken en reageren op het woningaanbod.

Woningtoewijzing

  • Hebben meer woningzoekenden voor eenzelfde woning belangstelling? Dan krijgt de woningzoekende met de meeste punten de woning aangeboden;
  • Accepteert u de woning niet? Dan wordt deze aangeboden aan de volgende in de rangschikking;
  • Hebben meerdere belangstellenden een gelijk aantal punten? Dan bepaalt loting aan wie de woning het eerst wordt aangeboden;
  • Eindigt u als eerste kandidaat bij meerdere woningen? Dan krijgt u deze woningen aangeboden.

Wat gebeurt er na de woningtoewijzing?
Bent u kandidaat voor een woning? Laat via www.woonmatchkopnh.nl altijd weten of u wel of geen interesse heeft. Heeft u interesse dan kunt u de woning bezichtigen. In de aanbiedingsbrief die U van ons per e-mail ontvangt, wordt vermeld of u voor de bezichtiging contact op kunt nemen met de vertrekkende huurder of met Wooncompagnie.
Neem naar de bezichtiging altijd uw legitimatiebewijs en aanbiedingsbrief mee. 

Wat gebeurt er na de bezichtiging?
Nadat u de woning heeft bezichtigd, geeft u via www.woonmatchkopnh.nl aan of u wel of niet de woning accepteert. Accepteert u de woning? Dan dient u de gevraagde gegevens te mailen naar verhuisteam@wooncompagnie.nl. U kunt de documenten ook uploaden via www.woonmatchkopnh.nl (bij 'Mijn gegevens').

Welke gegevens moet ik aanleveren?

  • Een recent uittreksel met historische gegevens en burgerlijke staat uit de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waarin u woont en staat ingeschreven. Bent u al huurder van Wooncompagnie, dan hoeft u dit niet aan te leveren.;
  • Uw meest recente definitieve belastingaanslagformulier of een inkomensverklaring. Vraag deze verklaring aan bij de Belastingdienst (0800- 0543). Houdt er rekening mee dat het ongeveer vijf werkdagen kan duren voordat u de inkomensverklaring ontvangt. U kunt uw inkomensverklaring ook digitaal opvragen via de website van de Belastingdienst door in te loggen op Mijn Belastingdienst;
  • Een geldige verhuurdersverklaring (als u een kamer of woning huurt van een particulier of van een andere corporatie). Bent u al huurder van Wooncompagnie dan is dit niet van toepassing.
  • In geval van co-ouderschap kunnen de kinderen worden meegerekend bij beide eenouderhuishoudens. U dient dan een ouderschapsplan, gerechtelijke uitspraak of echtscheidingsconvenant in te leveren waaruit blijkt dat de kinderen minimaal drie volle dagen per week bij u zijn.

Huur- en inkomen vermogensgrenzen

Hier vindt u alle bedragen van de huur- inkomen en vermogensgrenzen, waaraan u moet voldoen.